• coachdienle@gmail.com
 • Hotline - Zalo: 0938.202.829
 • TP. Hồ Chí Minh

VIDEO KIẾN THỨC TỰ TIN KHỞI NGHIỆP

Sự Chần Chừ Sẽ Khiến Bạn Tụt Lại Phía Sau

Hãy Bổ Sung Kiến Thức Và Lời Khuyên Khởi Nghiệp Để Xuất Phát Thành Công Trên Con Đường Đầy Rủi Ro Này

TỰ TIN KHỞI NGHIỆP

  BÀI VIẾT KIẾN THỨC TỰ TIN KHỞI NGHIỆP

  Cập Nhật Các Bài Viết Mới Nhất Giúp Tăng Tốc Hiệu Quá Trình Khởi Nghiệp Đam Mê Của Bạn

 • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng
  • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng

   Đã bao nhiêu lần bạn, với vai trò là một người sales, một người kinh doanh phải lặng lẽ ra về khi khách hàng trả lời Không, hoặc là Tôi sẽ suy nghĩ thêm?

 • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng
  • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng

   Đã bao nhiêu lần bạn, với vai trò là một người sales, một người kinh doanh phải lặng lẽ ra về khi khách hàng trả lời Không, hoặc là Tôi sẽ suy nghĩ thêm?

 • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng
  • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng

   Đã bao nhiêu lần bạn, với vai trò là một người sales, một người kinh doanh phải lặng lẽ ra về khi khách hàng trả lời Không, hoặc là Tôi sẽ suy nghĩ thêm?

 • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng
  • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng

   Đã bao nhiêu lần bạn, với vai trò là một người sales, một người kinh doanh phải lặng lẽ ra về khi khách hàng trả lời Không, hoặc là Tôi sẽ suy nghĩ thêm?

 • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng
  • 5 Lý Do Khách Từ Chối Mua Hàng

   Đã bao nhiêu lần bạn, với vai trò là một người sales, một người kinh doanh phải lặng lẽ ra về khi khách hàng trả lời Không, hoặc là Tôi sẽ suy nghĩ thêm?