• coachdienle@gmail.com
  • Hotline - Zalo: 0938.202.829
  • TP. Hồ Chí Minh

Một bộ óc thường xuyên được tiếp nhận thông tin giải trí thay vì kiến thức và kĩ năng làm ra tiền thì sẽ trở nên chậm chạp.

Khi bạn chấp nhận mình đã đủ tốt và hài lòng với những gì mình đang có thì đó là lúc bạn đang bị các đối thủ khác của mình vượt lên, và bạn chấp nhận để những người thương yêu của mình sống trong điều kiện không tốt như bạn mong đợi.

Khi bạn chấp nhận mình đã đủ tốt và hài lòng với những gì mình đang có thì đó là lúc bạn đang bị các đối thủ khác của mình vượt lên, và bạn chấp nhận để những người thương yêu của mình sống trong điều kiện không tốt như bạn mong đợi.

Khi bạn chấp nhận mình đã đủ tốt và hài lòng với những gì mình đang có thì đó là lúc bạn đang bị các đối thủ khác của mình vượt lên, và bạn chấp nhận để những người thương yêu của mình sống trong điều kiện không tốt như bạn mong đợi.

Khi bạn chấp nhận mình đã đủ tốt và hài lòng với những gì mình đang có thì đó là lúc bạn đang bị các đối thủ khác của mình vượt lên, và bạn chấp nhận để những người thương yêu của mình sống trong điều kiện không tốt như bạn mong đợi.