• coachdienle@gmail.com
  • Hotline - Zalo: 0938.202.829
  • TP. Hồ Chí Minh

15 CÂU HỎI PHỎNG VẤN CO-FOUNDER

Nếu bạn không thích (hoặc không tôn trọng) business partner của mình thì kế hoạch kinh doanh của bạn có thể gặp rủi ro lớn.

Bạn cần phải đảm bảo rằng cả bạn và partner của mình cùng đồng thuận trong những lúc cần thiết nhất.

Sau đây là các nhóm câu hỏi để bạn khai thác và hiểu về đối tác tương lai của mình

TẢI VỀ NGAY

  • 15 CÂU HỎI PHỎNG VẤN CO-FOUNDER
  • THEO DÕI VIDEO KIẾN THỨC MỚI NHẤT TẠI

    COACH DIEN LE YOUTUBE OFFICIAL

    XEM VIDEO KIẾN THỨC

    Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp tại đây. Hãy nói với tôi nội dung bạn muốn tôi chia sẻ !